Zarządzanie kryzysem i zmianą w CC w czasie pandemii

Nagroda specjalna „Zarządzanie kryzysem i zmianą w CC w czasie pandemii”, działania podjęte przez kierownictwo jednostki contact center po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 w zakresie utrzymania ciągłości działania jednostki oraz profesjonalnego zarządzania doświadczeniami pracowników w tym okresie

 


W ramach Konkursu Specjalnego oceniane będzie:

  • Sposób organizacji działania zasobów zaangażowanych w zarządzanie działaniami (w tym, jeśli ma zastosowanie, charakter i uprawnienia zespołu kryzysowego)
  • Zastosowane praktyki zarządzania cc oraz standardy komunikacji wewnętrznej (i, jeśli ma zastosowanie, zewnętrznej) 
  • Wyniki i efekty działań

 


OPŁATA ZA NAGRODĘ SPECJALNĄ

Opłata za zgłoszenie wynosi 1 500 zł netto za każde zgłoszenie w I turze, 1750 zł netto w 2 turze.


ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY SPECJALNEJ

Regulamin nagrody specjalnej – Najlepsze zarządzanie kryzysem i zmianą w cc w czasie pandemii