Warunki udziału

"Najlepszy praCCodawca"

Szczegóły wkrótce


TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I OPŁATA

I tura 20.02 – 06.03.2020 roku

II tura 09.03 – 13.03.2020 roku

Opłata za każde zgłoszenie do Konkursu Specjalnego wynosi 1 499 zł +23% VAT

Firma zgłaszająca powinna dokonać opłaty za udział w Konkursie na podstawie wystawionej faktury, w terminie nie późniejszym niż 27 marca 2020 roku.