Technologia doskonaląca działalność Contact Center.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB jako organizator konkursu Złota Słuchawka postanowiło w 2020 roku po raz pierwszy przyznać nagrodę specjalną w kategorii „Technologia doskonaląca działalność CC”, będącej wyróżnieniem dla organizacji, które w nowatorski sposób wykorzystują tradycyjne technologie CC lub efektywnie wdrożyły technologie innowacyjne w celu podniesienia jakości i efektywności procesów zdalnej komunikacji z klientami (np. obsługi klienta, sprzedaży, windykacji), rekrutacji, szkoleń i innych procesów biznesowych i zarządczych w contact center. Kategoria nagrody specjalnej dotyczy rozwiązań software i hardware. 

 

O nagrodę specjalną mogą ubiegać się:

  • Organizacje, które wdrożyły na potrzeby własne lub firm klientów określone rozwiązanie technologiczne lub zestaw powiązanych rozwiązań w celu optymalizacji funkcjonujących lub wprowadzenia nowych procesów biznesowych (zarówno procesów zarządczych wewnętrznych, jak i procesów związanych ze zdalną komunikacją z klientami firmy;
  • Firmy prowadzące działalność contact center na potrzeby własne lub w modelu działalności outsourcingowej, które stworzyły autorskie rozwiązanie technologiczne lub pozyskały i wdrożyły rozwiązanie dostawcy zewnętrznego;
  • Firmy oferujące rozwiązania technologiczne, które wdrożyły swoje rozwiązanie na potrzeby konkretnego klienta.

W ramach Konkursu Specjalnego oceniane będzie:

  • Innowacyjność i adekwatność zastosowanej technologii (w tym innowatorskie wykorzystanie standardowych technologii CC w nowatorski sposób)
  • Wpływ technologii na założone cele biznesowe i zarządcze, rozwiązanie problemu, stworzenie nowych możliwości biznesowych
  • Efektywność, wpływ na wyniki procesów, ROI
  • Skala zastosowania technologii w projekcie oraz skala projektu
  • Wpływ technologii na obszar zasobów ludzkich CC, ew. na otoczenie zewnętrzne organizacji

 


OPŁATA ZA NAGRODĘ SPECJALNĄ

Opłata za zgłoszenie wynosi 1 999 zł netto za każde zgłoszenie.


ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY SPECJALNEJ

Zasady oceny nagrody specjalnej – Technologia doskonaląca działalność CC