Najlepszy program wspierający wizerunek pracy w cc

Nagroda specjalna „Najlepszy program wspierający wizerunek pracy w cc”, projekt obejmujący działania wspierające pozytywny wizerunek pracy w jednostkach contact center, skierowane do obecnych i/lub potencjalnych pracowników tych jednostek

 


W ramach Konkursu Specjalnego oceniane będzie:

  • Skala podejmowanych działań (m.in. grupa odbiorców, zakres komunikowanych treści, forma i częstotliwość komunikacji)
  • Sposób angażowania odbiorców programu
  • Wyniki i efekty projektu

 


OPŁATA ZA NAGRODĘ SPECJALNĄ

Opłata za zgłoszenie wynosi 1 500 zł netto za każde zgłoszenie w I turze, 1750 zł netto w 2 turze.


ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY SPECJALNEJ

Regulamin nagrody specjalnej – Najlepszy program wspierający wizerunek pracy