O konkursie

Konkurs „Złota Słuchawka” to wyjątkowe wydarzenie polskiej branży contact center. To jedyny konkurs branżowy, którego celem jest promocja najlepszych praktyk zarządzania działalnością cc, najlepszych projektów realizowanych w tego typu strukturach oraz firm i osób budujących profesjonalizm tej branży. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem branży, jak również przedstawicieli sektorów pokrewnych. Najlepsze projekty mogą zostać zgłoszone przez organizatora do innych konkursów branżowych, również o wymiarze europejskim.

W konkursie wybierani są zwycięzcy w następujących kategoriach:

🔸Najlepszy zespół konsultantów cc – zespół konsultantów realizujących działania obsługi i komunikacji z klientami w jednostkach contact center

🔸Najlepszy zespół wspierający działalność cc – zespół specjalistów i/lub konsultantów realizujących działania wspierające w jednostkach contact center; z wyłączeniem zespołów wspierających obszar monitoringu i doskonalenia jakości

🔸Najlepszy zespół wspierający obszar doskonalenia jakości cc – zespół specjalistów i/lub konsultantów realizujących działania w ramach procesów monitoringu i doskonalenia jakości w jednostkach contact center

🔸Najlepszy Team Menedżer cc – manager liniowy w jednostkach contact center odpowiedzialny za zarządzanie zespołem, grupą konsultantów lub manager odpowiedzialny za zarządzanie zespołem specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach contact center

🔸Technologia wspierająca działalność cc – projekt, w ramach którego w nowatorski sposób wykorzystane zostały tradycyjne technologie contact center lub w efektywny sposób wdrożone zostały technologie innowacyjne – w szczególności technologie oparte na sztucznej inteligencji i/lub technologie automatyzujące procesy; zastosowanie technologii powinno mieć na celu podniesienie jakości i/lub efektywności procesów zdalnej komunikacji z klientami (np. obsługi klienta, sprzedaży, windykacji), rekrutacji, szkoleń i/lub innych procesów biznesowych i zarządczych w jednostkach contact center

🔸Wewnętrzne doskonalenie organizacji ccprojekt wewnętrzny związany z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania jednostki contact center, którego celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości działania

🔸Doskonała komunikacja z klientami – projekt z zakresu bezpośredniej komunikacji z klientami, przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon lub inny kanał zdalnej komunikacji (np. e-mail, chat, wideorozmowa, itp.)

🔸Razem – projekty z wykorzystanie outsourcing cc – projekt polegający na współpracy między usługowym contact center a klientem zlecającym usługi, który w istotny sposób wpływa na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów działania 

 

Oraz przyznawane zostaną Nagrody Specjalne:

 

🔸Najlepszy praCCodawca – model działania w obszarze zatrudniania i zarządzania doświadczeniami pracowników w jednostkach contact center

🔸Najlepszy program wspierający wizerunek pracy w cc – projekt obejmujący działania wspierające pozytywny wizerunek pracy w jednostkach contact center, skierowane do obecnych i/lub potencjalnych pracowników tych jednostek

🔸Najlepsza obsługa klienta w e-commerceprojekt z zakresu zdalnej obsługi i komunikacji z klientami sklepu internetowego lub  sprzedaży internetowej

🔸Zarządzanie kryzysem i zmianą w cc w czasie pandemii – działania podjęte przez kierownictwo jednostki contact center po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 w zakresie utrzymania ciągłości działania jednostki oraz profesjonalnego zarządzania doświadczeniami pracowników w tym okresie

 

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Korzyści dla firmy:

 • Promocja firmy i realizowanych projektów w contact center;
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku wśród klientów oraz pracowników (obecnych i przyszłych);
 • Wzrost motywacji pracowników dzięki zaangażowaniu w konkurs;
 • Bezpłatny wstęp na Galę rozdania nagród dla przedstawicieli firmy -spotkanie z branżą;
 • Dostęp do szkoleń i warsztatów na preferencyjnych warunkach;
 • Możliwość przedstawienia projektów podczas konferencji branżowych (nieobligatoryjne)
 • Udział w promocji i podnoszeniu prestiżu branży call i contact center.
Korzyści dla pracowników:

 • Zawodowe wyzwanie rywalizacja z najlepszymi;
 • Szansa na rozwój kariery;
 • Prestiżowe tytuły Najlepszy Team Leader, Najlepszy Zespół CC, Najlepszy zespół wspierający CC potwierdzony certyfikatem;
 • Emocjonująca przygoda
 • Bezpłatny wstęp na Galę wręczenia nagród
 • Atrakcyjne nagrody rzeczowe

Jury

Zgłoszenia do konkursu podlegają wnikliwej ocenie Jury złożonego z ekspertów rynku contact center i dziedzin pokrewnych.

Historia

Nagroda Złota Słuchawka od lat 90-tych była przyznawana w ramach konkursu Marketingu Bezpośredniego Boomerang, a potem – jako kategoria „Telemarketing” – w konkursie Golden Arrow. W 2012 roku została włączona do konkursu Telemarketer Roku jako nagroda specjalna. Od roku 2016 konkursy Złota Słuchawka i Telemarketer Roku, stały się niezależne, chociaż są prowadzone niemal równolegle.

Gala i rozstrzygnięcie konkursu

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbywa się podczas Gali, na której będą obecni przedstawiciele zwycięskich firm oraz osoby związane ze światem call center, marketingu, reklamy i mediów. Każda firma zgłaszająca projekt do konkursu Złota Słuchawka otrzymuje bezpłatne zaproszenie na Galę. Bezpłatne zaproszenie otrzymują również konsultanci nominowani do finału konkursu.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB – organizacja branżowa, której celem jest edukacja, integracja branży oraz promocja najlepszych standardów działania.

Harmonogram konkursu dostępny jest w Kalendarium.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie są dostępne w Regulaminie.