Nagrody Specjalne

Najlepszy praCCodawca

  • Organizacje prowadzące swoje contact center wewnętrzne – zgłoszeniu i ocenie podlega całość działań podejmowanych przez organizację, np. w ramach wszystkich lokalizacji operacyjnych.
  • Firmy prowadzące usługową działalność contact center – zgłoszeniu i ocenie podlega całość działań podejmowanych przez organizację, np. w ramach wszystkich lokalizacji operacyjnych i projektów; uwaga: ocenie nie podlegają elementy poszczególnych projektów realizowanych rzecz klientów zlecających, chyba że stanowią one element działań ogólnych.
  • Organizacje zarządzające zespołami konsultantów, którzy realizują działania w ramach zasobów cc wynajętych firmy outsourcingowej – zgłoszeniu i ocenie podlegają działania realizowane w ramach wydzielonego projektu.

Zasady oceny nagrody specjalnej – Najlepszy PraCCodawca

 

CC w marketingu zintegrowanym

  • Projekty CC z różnych obszarów działań (sprzedaż, obsługa klienta, windykacja, help desk itd.) uwzględniające w komunikacji strategię budowy świadomości marki, współpracę z działem marketingu/ agencją marketingową w celu budowy spójnej komunikacji z rynkiem między marką obsługiwanego przez CC produktu/usługi i jej klientami, które odegrały istotną rolę w kampaniach marketingu zintegrowanego poprzez dostarczenie marketerom istotnych insightów, wyników badań lub obsłudze procesu komunikacji z klientem.

Zasady oceny nagrody specjalnej – CC w marketingu zintegrowanym

 

Technologia doskonaląca działalność CC

  • Projekty optymalizujące polegające na efektywnym zastosowaniu technologii CC w celu podniesienia jakości i efektywności procesów obsługi klienta, sprzedaży, windykacji, rekrutacji, szkoleń i innych procesów biznesowych i zarządczych w contactcenter.

Zasady oceny nagrody specjalnej – Technologia doskonaląca działalność CC