Nagrody Specjalne

Najlepszy PraCCodawca

model działania w obszarze zatrudniania i zarządzania doświadczeniami pracowników w jednostkach contact center

  • organizacje prowadzące swoje contact center wewnętrzne;
  • firmy prowadzące usługową działalność contact center (uwaga: ocenie nie podlegają elementy poszczególnych projektów realizowanych na rzecz klientów zlecających, chyba, że stanowią one element działań ogólnych);
  • organizacje zarządzające zespołami konsultantów, którzy realizują działania w ramach zasobów cc wynajętych od firm outsourcingowych.

Regulamin nagrody specjalnej – Najlepszy PraCCodawca 2021

 

 

Najlepszy program wspierający wizerunek pracy w cc 

projekt obejmujący działania wspierające pozytywny wizerunek pracy w jednostkach contact center, skierowane do obecnych i/lub potencjalnych pracowników tych jednostek

Regulamin nagrody specjalnej – Najlepszy program wspierający wizerunek pracy

 

 

Najlepsza obsługa klienta w e-commerce 

projekt z zakresu zdalnej obsługi i komunikacji z klientami sklepu internetowego lub  sprzedaży internetowej

Regulamin nagrody specjalnej – Najlepsza obsługa e-commerce

 

 

Zarządzanie kryzysem i zmianą w CC w czasie pandemii

 działania podjęte przez kierownictwo jednostki contact center po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 w zakresie utrzymania ciągłości działania jednostki oraz profesjonalnego zarządzania doświadczeniami pracowników w tym okresie

Regulamin nagrody specjalnej – Najlepsze zarządzanie kryzysem i zmianą w cc w czasie pandemii