Nagroda specjalna

Termin przyjmowania zgłoszeń PRZEDŁUŻONY do 4 KWIETNIA 2019!

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB jako organizator konkursu Złota Słuchawka postanowiło w 2019 roku po raz pierwszy przyznać nagrodę specjalną w kategorii „Najlepszy praCCodawca”, będącą wyróżnieniem dla organizacji, które spełniają i wdrażają najwyższe standardy zatrudniania pracowników w strukturach contact center. Zdobywcą nagrody specjalnej może zostać organizacja, której działalność w tym obszarze może stanowić wzorcowy model działania dla innych organizacji na rynku.

O nagrodę specjalną mogą ubiegać się:

  • organizacje prowadzące swoje contact center wewnętrzne;
  • firmy prowadzące usługową działalność contact center (uwaga: ocenie nie podlegają elementy poszczególnych projektów realizowanych na rzecz klientów zlecających, chyba, że stanowią one element działań ogólnych);
  • organizacje zarządzające zespołami konsultantów, którzy realizują działania w ramach zasobów cc wynajętych od firm outsourcingowych.

W ramach Konkursu Specjalnego oceniane będą elementy systemowych działań w zakresie zatrudniania, zarządzania i utrzymania pracowników jednostek contact center w następujących obszarach:

  • środowisko i warunki pracy;
  • model zatrudniania i wynagradzania;
  • model szkoleń i rozwoju;
  • model uprawnień i komunikacji wewnętrznej;
  • wpływ na otoczenie.

Ocenie będą podlegać zgłoszenia w dwóch kategoriach:

  • Najlepszy praCCodawca – małe contact center tj. nie więcej niż 100 stanowisk;
  • Najlepszy praCCoddawca – duże contact center tj. 101 lub więcej stanowisk.

Termin przyjmowania zgłoszeń PRZEDŁUŻONY do 4 KWIETNIA 2019!


Opłata za zgłoszenie wynosi 1 299 zł netto za każde zgłoszenie.