Kalendarium konkursu

Od 25 stycznia do 5 marca 2021

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu w I turze

Od 8 marca do 12 marca 2021

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu w II turze

9 kwietnia 2021 roku

Ogłoszenie nominacji do III etapu konkursu

Od 4 maja do  21 maja 2021 roku

Realizacja III etap konkursu

Etap ten będzie polegał na obradach Jury przed którym osoby reprezentujące (przedstawiciele) Zgłaszającego dokonają prezentacji Projektów cc i Uczestników, wybranych w II etapie konkursu.


Czerwiec 2021 roku

Gala rozdania nagród