Kalendarium konkursu

Od 4 marca do 22 marca 2019  

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu w I turze

799 zł. netto za każdy zgłaszany do konkursu projekt 


Od 25 marca do 29 marca 2019  

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu w II turze

999 zł. netto za każdy zgłaszany do konkursu projekt 


16 kwietnia 2019 

Ogłoszenie nominacji do III etapu konkursu 

Pomiędzy 24 kwietnia, a 15 maja 2019 roku

Realizacja III etap konkursu

Etap ten będzie polegał na obradach Jury przed którym osoby reprezentujące (przedstawiciele) Zgłaszającego dokonają prezentacji Projektów cc i Uczestników, wybranych w II etapie konkursu.

Dokładna data obrad Jury zostanie podana do wiadomości najpóźniej do dnia 4 marca 2019 roku.


czerwiec 2019 roku 

Gala rozdania nagród