Jury

Rada Programowa powołała skład Jury, który odpowiadał będzie za prawidłową ocenę zgłoszeń.
Skład Jury konkursu Złota Słuchawka 2019 roku:

 

 
Marcin Sosnowski
– Przewodniczący Jury, Dyrektor Obszaru Contact Center w Polskiem Stowarzyszeniu Marketingu SMB


W Polskim Stowarzyszeniu Marketingu SMB odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad obszarem marketingu telefonicznego oraz rozwój projektów i inicjatyw realizowanych przez SMB dla branży cc (m.in. konkursów branżowych Telemarketer Roku i Złota Słuchawka, programu edukacyjnego Studium Menedżer Contact Center, szkoleń i konferencji organizowanych przez stowarzyszenie). W szczególności opracowywanie standardów jakości i kodeksów etycznych branży. Był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie w Polsce europejskiej normy jakościowej dla call center (EN 15838) i schematu certyfikacji z wymaganiami normy – ECCCO (European Confederation of Contact Centre Organisations). W latach 2001-2012 związany z branżą outsourcing call/contact center, m.in. w spółkach grupy Call Center Poland. Praktyk zarządzania strukturami zdalnej obsługi klienta, w szczególności contact center. Ekspert posiadający wiedzę na temat najwyższych standardów zarządzania cc zarówno polskich, jak i z rozwiniętych rynków zachodnich, którą aktualizuje podczas współpracy z wiodącymi europejskimi organizacjami, takimi jak FEDMA oraz przedstawicielami krajowych stowarzyszeń i organizacji zrzeszających ekspertów rynku cc.

 

 
Dorota CiejkaContact Center Banku Pekao SA


 

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w sektorze Bankowym i Contact Center. Od 2016 roku związana z Contact Center Banku Pekao SA, pierwotnie w obszarze sprzedaży, a obecnie kierująca obszarem HR miękkiego. Certyfikowany Executive Coach ICF, trener biznesu z wieloletnią praktyką. Zdobyte doświadczenie nauczyło ją wytrwale dążyć do realizacji wyznaczonych celów, niezależnie od wyzwań pojawiających się po drodze. Sama o sobie mówi: „ moją pasją jest człowiek i wspieranie go w dążeniu do doskonałości.”

 

 
Aneta Janik-Barciś
– Prezes Zarządu, Macro-Work


 

Założycielka, współwłaścicielka firmy i Prezes Zarządu Macro-Work  – Agencji Pracy Zatrudnienia. Dzięki osobistym doświadczeniom zawodowym poznała pracę tymczasową „od podszewki”. Z branżą związana od 15 lat. Ekspert Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, z którym tworzy ogólnopolską akcję #DzienZmian, która promuje legalne i bezpieczne zatrudnienie.  Jest pełna empatii i wiary, że ciężką pracą można osiągnąć sukces. Szanuje i dba o swoich pracowników. Markę Macro-Work buduje z dużą dawką konsekwencji, otwartością na ludzi i chęcią rozwoju. Działa zgodnie z zasadą: do sukcesu nie ma windy, trzeba iść po schodach. Członkini British Polish Chamber of Commerce, Klubu Kobiet Przedsiębiorczych, Regionalnej Izby Gospodarczej, w której pełni rolę wiceprzewodniczącej komisji ds. kształcenia zawodowego, oraz Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Autorka licznych tekstów branżowych. Angażuje się w działalności charytatywną i wspiera młode osoby, chętnie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Zaraża pozytywną i niewyczerpalną energią. Swoją postawą udowadnia, że praca tymczasowa jest pełnowartościową formą zatrudnienia doskonałą na start, jako rozpoczęcie kariery zawodowej, idealną do zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczeń oraz ułatwiająca powrót na rynek pracy.

 

 
Anna Karwacka –
Partner, Dyrektor Merytoryczny w firmie CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo Sp. J. Trener

 

Wykładowca akademicki. Kierownik Projektów EFS, Konsultant ds. Zasobów Ludzkich, Koordynator Projektów Rekrutacyjnych i Szkoleniowych oraz Manager Projektów doradczych (CCTRAINING, Call Center Poland S.A.) Doradza firmom branży Customer Service w planowaniu struktur organizacyjnych i doborze pracowników na kluczowe dla organizacji pozycje. Specjalista w dziedzinie oceny potencjału pracowniczego i diagnozowania poziomu kompetencji. Specjalizuje się w prowadzeniu coachingu i treningów z zakresu systemów zarządzania, systemów doboru, obsługi klienta; zarządzaniu projektami szkoleniowymi, pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzaniu projektami współfinansowanymi; Rekrutacji i selekcji – executive search, zarządzania rekrutacją masową; Wdrażaniu i pracy w Systemie Zarządzania przez Kompetencje.

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej; Szkoły Psychoterapii i Warsztatu Psychologicznego INTRA.

 

 
Weronika Kubowicz –
Kierownik Departamentu Contact Center w KRUK S.A.


 

Od 10 lat  związana z Obszarem Serwisu Wierzytelności grupy KRUK. Odpowiada za budowanie i realizację procesów telefonicznej obsługi Klienta, zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Specjalizuje się w budowaniu strategii operacyjnej, podnoszeniu jakości i efektywności CC oraz zagadnieniach dotyczących standaryzacji procesów. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Ubezpieczeń i Windykacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz podyplomowe studia z Controllingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu.

 

 
Sylwester Kućmierowski – Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej Customer Care Management & Solutions

 

Pracę magisterską obronił na Uniwersytecie Warszawskim, po czym odbył studia podyplomowe na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w zakresie „Marketing i Analiza Rynków”. W latach 2012-2013 uczestniczył w cyklu szkoleń na podstawie programu Harvard Business School w zakresie zarządzania strategicznego. Jest zapraszany jako prelegent do udziału w konferencjach i seminariach branżowych, gdzie prezentuje doświadczenia nabyte w czasie swojej wieloletniej praktyki menedżerskiej. Do obszarów jego kompetencji menedżerskich szkoleniowych i doradczych należą: obsługa klienta, skuteczne pozyskiwanie informacji biznesowych, zarządzanie kluczowymi klientami, organizacja sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i siecią dystrybucji, zarządzanie projektami, zarządzanie przez cele, zarządzanie przez problemy, budowanie zespołów pracowniczych oraz team building, marketing konsumencki, marketing bezpośredni, telemarketing i doradztwo oraz zarządzanie projektami budowy Call Center i Contact Center. W ostatnim okresie, w wyniku rozpowszechniania się świadomości biznesowej w nowoczesnych firmach, szczególnym powodzeniem cieszą się coachingi menedżerskie, na różnych poziomach zarządzania.

 

 
Janusz Tomiczek – Niezależny ekspert


 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i realizowania projektów teleinformatycznych oraz zarządzania wieloosobowymi zespołami. Odpowiadał za kreowanie rozwiązań, weryfikowanie potrzeb rynku, wspieranie procesów sprzedażowych i presales’owych, w tym także udział w pracach R&D w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii. W spółkach, którymi zarządzał był odpowiedzialny za wizję i rozwój firmy, strategię sprzedażową i marketingową, rozwój kanału sprzedażowego oraz komunikację z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Obecnie współpracuje między innymi z fundacją Pro Progressio zajmującą się rozwojem branży outsourcingowej w Polsce.

 

 
Agnieszka Walter – Założyciel, STARHUNT EXECUTIVE SEARCH


 

Z branżą doradztwa personalnego oraz executive search związana jest od 13 lat, z tego ponad 10 lat na stanowiskach kierowniczych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała u światowych liderów wśród firm doradztwa personalnego zarówno w Polsce, jak i za granicą. Swoją karierę zawodową w branży zaczynała jako Konsultant dla Grafton Recruitment w Irlandii, a później  już jako Country General Manager pracowała dla CPL Jobs oraz Kelly Services w Polsce. W obydwu organizacjach odpowiadała za rozwój biznesu w regionie CEE specjalizując się w rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz rozwiązań outsourcingowych dla różnych sektorów rynku. Aktualnie jako założyciel prowadzi Star Hunt, firmę z branży Executive Search.

Absolwentka Muskingum College, USA, Universitat Passau, Niemcy oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.