Jury

Rada Programowa do dnia 1 marca 2019 roku powoła Jury składające się z osób reprezentujących środowisko branżowe i ekspertów z dziedzin pokrewnych.