CC w marketingu zintegrowanym

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB jako organizator konkursu Złota Słuchawka postanowiło w 2020 roku po raz pierwszy przyznać nagrodę specjalną w kategorii „CC w marketingu zintegrowanym”: kampanie, które wykorzystały narzędzia (telemarketing, videorozmowa, chat, email,  profil w mediach społecznościowych, przesyłkę bezpośrednią) w strategii budowy świadomości i promocji marki oraz jako istotny element kampanii marketingowej lub wykorzystały działania jednostek CC w celu uzyskania istotnych insightówi wiedzy o klientach, aby zwiększyć skuteczność kampanii marketingowych prowadzonych przez organizację.

 

O nagrodę specjalną mogą ubiegać się:

  • Organizacje, które wdrożyły na potrzeby własne lub firm klientów określone rozwiązanie technologiczne lub zestaw powiązanych rozwiązań w celu optymalizacji funkcjonujących lub wprowadzenia nowych procesów biznesowych (zarówno procesów zarządczych wewnętrznych, jak i procesów związanych ze zdalną komunikacją z klientami firmy;
  • Firmy prowadzące działalność contact center na potrzeby własne lub w modelu działalności outsourcingowej, które stworzyły autorskie rozwiązanie technologiczne lub pozyskały i wdrożyły rozwiązanie dostawcy zewnętrznego;
  • Firmy oferujące rozwiązania technologiczne, które wdrożyły swoje rozwiązanie na potrzeby konkretnego klienta.

W ramach Konkursu Specjalnego oceniane będzie:

  • Rola CC w uzyskaniu ostatecznego wyniki biznesowego zintegrowanej kampanii marketingowej
  • Różnorodność zastosowanych kanałów komunikacji
  • Spójność komunikacji z innymi kanałami marketingowymi. Uzasadnienie użycia poszczególnych elementów w kampanii ze szczególnym uwzględnieniem działań opartych na CC, zakres współpracy z działem marketingu lub agencją marketingową
  • KPI, realizacja celów oraz rezultaty biznesowe projektu

 

OPŁATA ZA NAGRODĘ SPECJALNĄ

Opłata za zgłoszenie wynosi 1 499 zł netto za każde zgłoszenie.


ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY SPECJALNEJ

Zasady oceny nagrody specjalnej – CC w marketingu zintegrowanym