O konkursie

Konkurs "Złota Słuchawka" to wyjątkowe wydarzenie polskiej branży call/contact center. To jedyny konkurs branżowy, którego celem jest promocja najlepszych praktyk zarządzania działalnością cc, najlepszych projektów realizowanych w tego typu strukturach oraz firm i osób budujących profesjonalizm tej branży. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem branży, jak również przedstawicieli sektorów pokrewnych. Najlepsze projekty mogą zostać zgłoszone przez organzatora do innych konkursów branżowych, również o wymiarze europejskim.

W konkursie wybierani są zwycięzcy w następujących kategoriach:

  • Doskonała komunikacja z klientami – projekty z zakresu bezpośredniej komunikacji z klientami (marketingowej lub obsługowej; b2c lub b2b), przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon lub inny kanał zdalnej komunikacji (np. e-mail, chat, wideorozmowa, itp.);
  • Wewnętrzne doskonalenie organizacji cc – projekty wewnętrzne związane z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania call/contact center, których celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości (projekty racjonalizatorskie, w szczególności związane np. ze zmniejszeniem rotacji, poprawą motywacji, lub zwiększeniem satysfakcji i zaangażowania konsultantów, optymalizacją kosztów funkcjonowania, zmianą systemów motywacyjnych, optymalizacją innych wewnętrznych procesów biznesowych, itp.);
  • Razem – projekty z wykorzystaniem outsourcing cc – projekty polegające na współpracy między usługowym call/contact center a klientem zlecającym usługi, które w istotny sposób wpływają na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów tych projektów;
  • Najlepszy Team Leader Contact Center – manager liniowy w jednostkach call/contact center odpowiedzialny za zarzadzanie zespołem, grupą konsultantów lub manager odpowiedzialny za zarządzanie zespołem specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach call/contact center; 
  • NOWA KATEGORIA: Najlepszy Zespół konsultantów Contact Center –  zespół konsultantów realizujących działania obsługowe klienta jednostek call/contact center. 
  • NOWA KATEGORIA: Najlepszy Zespół wspierający Contact Center –  zespół konsultantów lub specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach call/contact center. 

Rada Programowa i Jury

Nad merytoryczną stroną konkursu czuwa Rada Programowa, złożona z przedstawicieli największych polskich firm, związanych z branżą zdalnej obsługi klienta. Członkowie Rady Programowej to wybitni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Zgłoszenia do konkursu podlegają wnikliwej ocenie Jury złożonego z ekspertów rynku call center i dziedzin pokrewnych.

Historia

Nagroda Złota Słuchawka od lat 90-tych była przyznawana w ramach konkursu Marketingu Bezpośredniego Boomerang, a potem – jako kategoria „Telemarketing” – w konkursie Golden Arrow. W 2012 roku została włączona do konkursu Telemarketer Roku jako nagroda specjalna. Od roku 2016 konkursy Złota Słuchawka i Telemarketer Roku, stały się niezależne, chociaż są prowadzone niemal równolegle.

Gala i rozstrzygnięcie konkursu

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom, odbywa się podczas Gali, na której będą obecni przedstawiciele zwycięskich firm oraz osoby związane ze światem call center, marketingu, reklamy i mediów. Każda firma zgłszająca projekt do konkursu Złota Słuchawka otrzymuje bezpłatne zaproszenie na Galę. Bezpłatne zaproszenie otrzymują również konsultanci nominowani do finału konkursu.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB – organizacja branżowa, której celem jest edukacja, integracja branży oraz promocja najlepszych standrardów działania.

 

Harmonogram konkursu dostępny jest w Kalendarium.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie są dostępne w Regulaminie.