O konkursie

Konkurs "Złota Słuchawka" to wyjątkowe wydarzenie polskiej branży call/contact center. To jedyny konkurs branżowy, którego celem jest promocja najlepszych praktyk zarządzania działalnością cc, najlepszych projektów realizowanych w tego typu strukturach oraz firm i osób budujących profesjonalizm tej branży. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem branży, jak również przedstawicieli sektorów pokrewnych. Najlepsze projekty mogą zostać zgłoszone przez organizatora do innych konkursów branżowych, również o wymiarze europejskim.

W konkursie wybierani są zwycięzcy w następujących kategoriach:

 • Doskonała komunikacja z klientami – projekty z zakresu bezpośredniej komunikacji z klientami (marketingowej lub obsługowej; b2c lub b2b), przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon lub inny kanał zdalnej komunikacji (np. e-mail, chat, wideorozmowa, itp.);
 • Wewnętrzne doskonalenie organizacji cc – projekty wewnętrzne związane z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania call/contact center, których celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości (projekty racjonalizatorskie, w szczególności związane np. ze zmniejszeniem rotacji, poprawą motywacji, lub zwiększeniem satysfakcji i zaangażowania konsultantów, optymalizacją kosztów funkcjonowania, zmianą systemów motywacyjnych, optymalizacją innych wewnętrznych procesów biznesowych, itp.);
 • Razem – projekty z wykorzystaniem outsourcing cc – projekty polegające na współpracy między usługowym call/contact center a klientem zlecającym usługi, które w istotny sposób wpływają na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów tych projektów;
 • Najlepszy Team Leader Contact Center – manager liniowy w jednostkach call/contact center odpowiedzialny za zarządzanie zespołem, grupą konsultantów lub manager odpowiedzialny za zarządzanie zespołem specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach call/contact center; 
 • Najlepszy Zespół konsultantów Contact Center –  zespół konsultantów realizujących działania obsługowe klienta jednostek call/contact center. 
 • Najlepszy Zespół wspierający Contact Center –  zespół konsultantów lub specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach call/contact center.

Oraz przyznawane zostaną Nagrody Specjalne: 

 • Najlepszy PraCCodawca– ten tytuł zostanie przyznany już po raz drugi organizacji, która wyróżnia się na rynku dbałością o pracowników i komfort pracy.
 • Technologia doskonaląca działalność CC– kategoria dla firm technologicznych oferujących najlepsze rozwiązania CC, a także dla jednostek CC chcących pochwalić się rozwiązaniami autorskimi.
 • CC w marketingu zintegrowanym– kategoria dla CC, marketerów, agencji, które rozumieją i uwzględniają rolę CC w kampaniach marketingowych.

 

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Korzyści dla firmy:

 • Promocja firmy i realizowanych projektów w contact center;

 • Kreowanie pozytywnego wizerunku wśród klientów oraz pracowników (obecnych i przyszłych);

 • Wzrost motywacji pracowników dzięki zaangażowaniu w konkurs;

 • Bezpłatny wstęp na Galę rozdania nagród dla przedstawicieli firmy -spotkanie z branżą;

 • Dostęp do szkoleń i warsztatów na preferencyjnych warunkach;

 • Możliwość przedstawienia projektów podczas konferencji branżowych (nieobligatoryjne)

 • Udział w promocji i podnoszeniu prestiżu branży call i contact center.

Korzyści dla pracowników:

 • Zawodowe wyzwanie rywalizacja z najlepszymi;

 • Szansa na rozwój kariery;

 • Prestiżowe tytuły Najlepszy Team Leader, Najlepszy Zespół CC, Najlepszy zespół wspierający CC potwierdzony certyfikatem;

 • Emocjonująca przygoda

 • Bezpłatny wstęp na Galę wręczenia nagród

 • Atrakcyjne nagrody rzeczowe

Jury

Zgłoszenia do konkursu podlegają wnikliwej ocenie Jury złożonego z ekspertów rynku call center i dziedzin pokrewnych.

Historia

Nagroda Złota Słuchawka od lat 90-tych była przyznawana w ramach konkursu Marketingu Bezpośredniego Boomerang, a potem – jako kategoria „Telemarketing” – w konkursie Golden Arrow. W 2012 roku została włączona do konkursu Telemarketer Roku jako nagroda specjalna. Od roku 2016 konkursy Złota Słuchawka i Telemarketer Roku, stały się niezależne, chociaż są prowadzone niemal równolegle.

Gala i rozstrzygnięcie konkursu

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbywa się podczas Gali, na której będą obecni przedstawiciele zwycięskich firm oraz osoby związane ze światem call center, marketingu, reklamy i mediów. Każda firma zgłaszająca projekt do konkursu Złota Słuchawka otrzymuje bezpłatne zaproszenie na Galę. Bezpłatne zaproszenie otrzymują również konsultanci nominowani do finału konkursu.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB – organizacja branżowa, której celem jest edukacja, integracja branży oraz promocja najlepszych standardów działania.

 

Harmonogram konkursu dostępny jest w Kalendarium.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie są dostępne w Regulaminie.