O konkursie

Nagroda Złota Słuchawka od lat 90-tych była przyznawana w ramach konkursu Marketingu Bezpośredniego Boomerang, a potem – jako kategoria „Telemarketing” – w konkursie Golden Arrow. W 2012 roku została włączona do konkursu na Telemarketera Roku jako nagroda specjalna. Od roku 2016 konkursy Złota Słuchawka i Telemarketer Roku, stały się niezależne, chociaż są prowadzone niemal równolegle.

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk zarządzania działalnością call i contact center, najlepszych projektów realizowanych w tego typu strukturach oraz firm i osób budujących profesjonalizm tej branży.

Do konkursu Złota Słuchawka zgłaszane są projekty w następujących kategoriach:

  • Komunikacja z klientem – projekty cc – projekty z zakresu bezpośredniej komunikacji marketingowej z klientami końcowymi, przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon, a opcjonalnie także inne zdalne kanały komunikacji bezpośredniej (e-mail, chat, bezpośrednia komunikacja z użytkownikami w ramach social media, wideo). Projekty mogą mieć charakter telemarketingowych kampanii wychodzących, kampanii obsługiwanych w ruchu przychodzącym, a także projektów łączących oba kierunki kontaktu.
  • Doskonalenie organizacji – wewnętrzne projekty cc – projekty wewnętrzne związane z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania call/contact center, których celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości (projekty racjonalizatorskie, w szczególności związane np. ze zmniejszeniem rotacji, poprawą motywacji, lub zwiększeniem satysfakcji i zaangażowania konsultantów, optymalizacją kosztów funkcjonowania, zmianą systemów motywacyjnych, itp.).
  • Razem – Projekty w wykorzystaniem outsourcing cc – projekty polegające na współpracy między usługowym call/contact center a klientam zlecającym usługi, które w istotny sposób wpływają na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów tych projektów.

Nad merytoryczną stroną konkursu czuwa Rada Programowa, złożona z przedstawicieli największych polskich firm, związanych z branżą call i contact center. członkowie Rady Programowej to wybitni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Projekty podlegają ocenie Jury złożonych z ekspertów rynku call center.

Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom, odbywa się podczas Gali, na której będą obecni przedstawiciele zwycięskich firm oraz osoby związane ze światem call center, marketingu, reklamy i mediów. Każda firma zgłszająca projekt do konkursu Złota Słuchawka otrzymuje bezpłatne zaproszenie na Galę. Bezpłatne zaproszenie otrzymują również konsultanci nominowani do finału konkursu.

Najlepszy projekt zostaje zakwalifikowany do konkursu organizowanego przez ECCCO (European Confederation of Call Center Organisation), gdzie będzie rywalizował o nagrodę dla najlepszego projektu telemarketingowego.

Harmonogram konkursu dostępny jest w Kalendarium.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie są dostępne w Regulaminie.